قالبی که دوست دارید را انتخاب نمایید

هر کدام از قالب ها فقط یک نقطه شروع هستند و شما می توانید ظاهر آن را با سلیقه خودتان کامل تغییر دهید

اتوماسیون مالی

اتوماسیون مالی: اتوماسیون های مالی شامل بخش هایی مانند بودجه . اعتبارات. حسابداری .خرید و فروش اموال میباشد و با سایر بخش های سازمان ارتباط کامل دارد این سیستم اطلاعات مالی را از بخش های مختلف دریافت میکند و با تحلیل داداه ها هر لحظهد میتواند گزارش های مالی مربوط رادر ابعاد مختلف به شما ارایِه کند کلیه این امور کاملا خودکار انجام میشود حسابدارن و مدیران مالی امروزه بهره ی زیادی از پیشرفت تکنولوژی و نرم افزار برده اند. البته این پیشرفت تمامی جنبه های علوم مدیریتی را در بر می گیرد. اتوماسیون اداری و مالی و مدیریت مالی تنوع و کاربردهای زیادی دارند. امروزه بخش جدایی ناپذیری از سازمان ها و کسب و کارهای بزرگ و کوچک به حساب می آیند. برنامه‌ریزی مالی، استفاده بهینه از نقدینگی و جلوگیری از بروز مشکلات مالی بسیار حائز اهمیت می‌باشد. از سویی گزارشات بموقع و دقیق از وضعیت نقدینگی نقش بسزایی در برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و کنترل مسائل مربوط به نقدینگی سازمان ایفا میکند خدمات : 1. گزارش صندوق شامل : گزارش کلی صندوق ، ریز وارده نقد صندوق ، ریز صادره نقد صندوق ، ریز صادره چک صندوق ، ریز اسناد نزد صندوق ، ریز وارده چک صندوق ، ریز چک های خرج شده 2. گزارش اسناد در جریان وصول ، گزارش چکهای برگشتی ، گزارش اسناد پرداختی ابطال شده ، گزارش مغایرت بانکی ،گزارش کاردکس بانک 3. گزارش کنترل اسناد دریافتی 4. امکان صدور سند حسابداری مربوط به عملیات خزانه داری سیستم مالی به صورت اتوماتیک امکان استفاده از سیستم در محیط های چند کاربره شبکه ای 5. امکان طراحی هر نوع گزارش دلخواه و تعریف فرمت های چاپی آن توسط کاربر با استفاده از سیستم گزارش ساز پویای فراپیام 6. امکان ارسال اطلاعات به محیط های Excel و HTML 7. امکان طراحی فرم های چاپی به انتخاب کاربر تا 6 حالت برای هر فرم 8. گزارش کلیه دریافتها و پرداختها 9. نمایش تابلو چک هنگام ورود به نرم افزار بر اساس تنظیمات مدیریتی برای هر کاربر اعم از آمار موجودی نقد ، صندوق و مشاهده جزئیات آن ، آمار موجودی نقد بانک و مشاهده جزئیات آن ، آمار اسناد سر رسید شده دریافتی و پرداختی عادی به همراه جزئیات آن ، آمار اسناد سر رسید نشده دریافتی و پرداختی عادی به همراه جزئیات آن